Przydomowe oczyszczalnie ścieków

zbiorniki bezodpływowe, drenaże

Oczyszczalnie biologiczne - EKO-BIO

Opis:

Perfekcyjnie zaprojektowana, starannie przemyślana i wykonana bez kompromisów przydomowa oczyszczalnia biologiczna to najpopularniejsze rozwiązanie oferowane przez firmę EKO-BIO. Synergiczna technologia niskoobciążonego osadu czynnego, wspomaganego złożem zanurzonym, daje najwyższy możliwy stopień oczyszczania ścieków socjalno-bytowych. Ich skuteczność, dochodzącą do 99%, potwierdzono badaniami w notyfikowanym przez Unię Europejską laboratorium. Oczyszczalnie biologiczne EKO-BIO spełniają wszelkie wymogi prawa (w aglomeracjach do 100 000 RLM), a nawet znacznie je przekraczają – zapewniają rewelacyjną jakość oczyszczonej wody. Woda oczyszczona w oczyszczalni EKO-BIO jest wodą w II klasie czystości i można ją odprowadzić bezpośrednio do istniejących cieków wodnych, studni chłonnych, rowów melioracyjnych lub na przykład wykorzystywać podczas podlewania ogrodu.

Oferowane przez nas przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonane są w postaci cienkościennych zbiorników z żywicy poliestrowej, wzmacnianej włóknem szklanym o przekroju cylindrycznym. Oczyszczalnia typu EKO-BIO to unikatowa konstrukcja, gdzie w jednym zbiorniku zachodzą procesy beztlenowego (denitryfikacja) i tlenowego (nitryfikacja) oczyszczania ścieków. Oddzielany jest osad i separowane są tłuszcze.

Oczyszczalnie biologiczne działają zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN12566-3:2005+A2:2013. Oczyszczalnie EKO-BIO działają praktycznie bezobsługowo. Wystarczy raz na dwa tygodnie dodać niewielką dawkę preparatu bakteryjnego (wprost do muszli klozetowej), a raz na 9 miesięcy wybrać osad nadmierny (tylko z sekcji denitryfikacji, zwykłym wozem asenizacyjnym). Miesięczny koszt tej eksploatacji nie przekraczają kilkunastu złotych.

Oczyszczalnie typu EKO-BIO polecamy szczególnie stosować gdy:

 • połączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub nieopłacalne
 • istnieje możliwość odprowadzenia oczyszczonej wody: ciek wodny, rzeka, rów melioracyjny
 • ścieki są odprowadzane regularnie do urządzenia
 • występują trudne warunki wodno-gruntowe

Oferowane typy:

EKO-BIO 2500

 • przepustowość: 830 l/dobę
 • max. liczba użykowników: do 5 osób
 • długość/wysokość: 230/170 cm
 • średnica części walcowej: 130 cm
 • średnica części [wlot/wylot/wyłaz]: 160/110/500 mm
 • wysokość od dna [wlot/wylot]: 110/100 cm

EKO-BIO 4000

 • przepustowość: 1330 l/dobę
 • max. liczba użykowników: do 10 osób
 • długość/wysokość: 350/170 cm
 • średnica części walcowej: 130 cm
 • średnica części [wlot/wylot/wyłaz]: 160/110/500 mm
 • wysokość od dna [wlot/wylot]: 110/100 cm

EKO-BIO 6000

 • przepustowość: 2000 l/dobę
 • max. liczba użykowników: do 15 osób
 • długość/wysokość: 350/200 cm
 • średnica części walcowej: 160 cm
 • średnica części [wlot/wylot/wyłaz]: 160/110/500 mm
 • wysokość od dna [wlot/wylot]: 140/130 cm

EKO-BIO 8000

 • przepustowość: 2660 l/dobę
 • max. liczba użykowników: do 20 osób
 • długość: 450/200 cm
 • średnica części walcowej: 160 cm
 • średnica części [wlot/wylot/wyłaz]: 160/110/500 mm
 • wysokość od dna [wlot/wylot]: 140/130 cm

Oczyszczalnie chemiczne - EKO-BIOCh

Opis:

Najnowszy produkt proponowany przez firmę EKO-BIO sp. z o.o. sp. k.. Tak samo jak oczyszczalnia biologiczna: starannie przemyślana, zaprojektowana i wykonana bez kompromisów. Rozwiązanie to w porównaniu do swojego poprzednika poszerzone zostało o urządzenie skraplające środek chemiczny PIX 112. Zmianę taką wymusiły na nas przepisy Ministra Środowiska (Dz. U. z 2014r. poz. 1800). Dzięki zastosowaniu takiej technologii obniżamy do praktycznie minimum zawartość fosforanów w osadzie oczyszczonym. Według wyżej wymienionego rozporządzenia istnieje konieczność montaży tego typu oczyszczalni w aglomeracjach powyżej 100.000 osób.

Oczyszczalnia typu EKO-BIOCh to konstrukcja gdzie w jednym zbiorniku zachodzą procesy beztlenowego (denitryfikacja), tlenowego (nitryfikacja) i chemicznego oczyszczania ścieków. Oddzielany jest osad i separowane są tłuszcze.

Przy używaniu oczyszczalni EKO-BIOCh musimy pamiętać o zaledwie 3 elementach. Raz na dwa tygodnie należy dozować proszek (bakterie) bezpośrednio do muszli w budynku, wybierać z oczyszczalni raz na 9 miesięcy oraz uzupełniać PIX-112 wg. instrukcji. Koszty tego przedsięwzięcia są znacznie niższe od użytkowania kanalizacji oraz ekstremalnie niższe od używania szamba bezodpływowego.

Oczyszczalnie typu EKO-BIOCh polecamy szczególnie stosować gdy:

 • inwestycja jest w aglomeracji powyżej 100.000 RLM.

Oferowane typy:

EKO-BIOCh 2500

 • przepustowość: 830 l/dobę
 • max. liczba użykowników: do 5 osób
 • długość/wysokość: 230/170 cm
 • średnica części walcowej: 130 cm
 • średnica części [wlot/wylot/wyłaz]: 160/110/500 mm
 • wysokość od dna [wlot/wylot]: 110/100 cm

EKO-BIOCh 4000

 • przepustowość: 1330 l/dobę
 • max. liczba użykowników: do 10 osób
 • długość/wysokość: 350/170 cm
 • średnica części walcowej: 130 cm
 • średnica części [wlot/wylot/wyłaz]: 160/110/500 mm
 • wysokość od dna [wlot/wylot]: 110/100 cm

EKO-BIOCh 6000

 • przepustowość: 2000 l/dobę
 • max. liczba użykowników: do 15 osób
 • długość/wysokość: 350/200 cm
 • średnica części walcowej: 160 cm
 • średnica części [wlot/wylot/wyłaz]: 160/110/500 mm
 • wysokość od dna [wlot/wylot]: 140/130 cm

EKO-BIOCh 8000

 • przepustowość: 2660 l/dobę
 • max. liczba użykowników: do 20 osób
 • długość: 450/200 cm
 • średnica części walcowej: 160 cm
 • średnica części [wlot/wylot/wyłaz]: 160/110/500 mm
 • wysokość od dna [wlot/wylot]: 140/130 cm

Zalety oferowanych przydomowych oczyszczalni ścieków

 • 10% zużycia materiału przez 60 lat
 • samodzielny montaż bez utraty gwarancji
 • niski koszt eksploatacji na poziomie 20 zł/m-c
 • inwestycja zwraca się w ciągu 2 lat
 • możliwość rozbudowy i przeniesienia zbiornika
 • niezbędne certyfikaty i atesty
 • atrakcyjne ceny
 • 100% polski produkt
 • 10 lat gwarancji
 • najwyższa trwałość
 • możliwość montażu pod ciągami pieszo-jezdnymi
 • możliwy montaż w ciężkich warunkach gruntowych
 • skuteczność działania potwierdzona laboratoryjnie
 • wykonane z lekkich i trwałych materiałów
eko-bio - logo
Zapytaj o cenę / zamów usługę